down right right lyd

Om Det Kgl. Bibliotek

Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede 1. januar 2017 til Det Kgl. Bibliotek. Det Kgl. Bibliotek er dermed nationalbibliotek, overcentral for de danske folkebiblioteker samt bibliotek for en række af de danske universiteter, heriblandt både Aarhus og København.