down right right lyd

78’ere

Samlingen af 78’er grammofonplader er grundstammen i Nationaldiskoteket, som blev oprettet omkring 1913 af journalist Anker Kirkeby. Samlingen er efterfølgende bevaret og udbygget af skiftende offentlige institutioner, først på Det Kongelige Bibliotek og senere på Nationalmuseet, hvorfra den i 1989 blev overført til det tidligere Statsbiblioteket, nu Det Kgl. Bibliotek.

Takket være Anker Kirkeby og en meget ihærdig indsats på Nationalmuseet, hvor samlingen havde til huse i perioden 1942-1989, er denne samling af danske musikudgivelser næsten komplet. 78’erne omfatter indspilninger af danske komponister samt udenlandske komponister indspillet og sunget af danske kunstnere.

Samlingen blev oprindelig oprettet for at bevare lydsiden af den danske kulturarv, men i 1962 besluttede man, at der måtte udlånes grammofonplader fra samlingen til studiebrug. Danmark blev dermed det første land i verden med offentlig udlån af lydoptagelser.

Samlingen omfatter ca. 3.400 optagelser.

78 rpm disks

The collection of 78 rpm discs is the foundation of the Danish National Audio Collection, which was founded in 1913 by the Danish journalist Anker Kirkeby. The collection has since been preserved and further extended by a line of public institutions; first The Royal Library, Denmark, then the National Museum of Denmark  and last, in 1989 the collection was transferred to the former State and University Library, Denmark, now Royal Danish Library.

Due to the very pertinacious efforts of both Anker Kirkeby and the National Museum the collection of published Danish music is almost complete. The 78 rpm discs include recordings of Danish composers but as well as the works of foreign composers performed by Danish artists.

Originally the collections was founded in order to preserve the sound section of Danish cultural heritage, but in 1962 it was decided that the records in the collection could be lend for research purposes. This decision made Denmark the first country in the world to lend sound recordings to the public.

The collection encompasses around 3,400 recordings.