down right right lyd

Decelith-plader – tysk propaganda under besættelsen (2. verdenskrig)

Samlingen af Decelith-plader indeholder optagelser af tysk propaganda udsendt i Danmark under 2. verdenskrig. Nogle er på dansk – andre er på tysk. Sommetider er der en dansk og en tysk version med samme indhold.

Decelith refererer til det plastmateriale (celluloid), der i en periode blev brugt til at fremstille grammofonplader, man selv kunne optage lyd på. Decelith-plader blev hovedsagelig anvendt i 1930’erne og 1940’erne.

Decelith-pladerne blev digitaliseret i 2002, da pladerne var under nedbrydning.

Optagelserne har formodentlig været udsendt af Statsradiofonien, som jo havde ’pligt’ til at udsende tyskervenlige budskaber. De enkelte indslag var ikke programsat. Emnerne for indslagene spænder vidt, lige fra skadedyrsbekæmpelse (rotter) over tysk kultur, musik og mode til krigsrelaterede beretninger.

Denne samling er endnu ikke i Dansk Lyd.

Decelith Records - German propaganda during the German occupation of Denmark 1940-1945 (WWII)

The collection Decelith Records are recordings of German propaganda broadcasted in Denmark during World War II. Some recordings are in Danish, while others are in German. Sometimes the same content has both a Danish and a German version.

The name, Decelith, stems from the material – a kind of PVC (celluloid) which was used for making an individually cut one-off recording. Decelith was used to produce records during the 1930s and 1940s.

The Decelith Records were digitized in 2002 as the records were degrading.

The recordings were probably broadcasted by Statsradiofonien (Danish Broadcasting Corporation) which was obliged to broadcast German friendly messages. The sessions were not scheduled. Topics for the sessions vary a lot, from rodent extermination (of rats) through German culture, music and fashion to war-related reports.

The collection will be added to Dansk Lyd soon.