down right right lyd

Arbejdererindringer i Aarhus

Arbejdererindringer i Aarhus er et erindringsarkiv, hvis formål er at bringe arbejderes undertrykte og oversete historie og kultur frem i lyset. Samlingen omfatter mere end 300 aarhusianske arbejderes livshistoriske fortællinger. Det drejer sig om de fortællendes hele livssammenhæng, socialt, fagligt, politisk og kulturelt. Fortællerne er såvel ufaglærte som faglærte arbejdere, kvinder som mænd, unge som ældre.

Fortællingerne er indsamlet i perioden 1982-2005. Der er tale om både enkeltinterviews og kollektive interviews med grupper af arbejdere. En del af fortællingerne stammer fra værftsarbejdere fra Aarhus Flydedok, som indtil lukningen i 1999 var en af de største arbejdspladser i Aarhus.

Indsamlingen af de livshistoriske fortællinger er foretaget af Kirsten Folke Harrits (cand. mag., nu ph.d. i mundtlig historie og fotograf) og Ditte Scharnberg (bibliotekar og nu ledende kommunikationskonsulent i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland) i samarbejde med lokale fagforeninger, fagforbund, Arbejdernes Oplysningsforbund, kultur- og undervisningsinstitutioner og Aarhus Kommune.

Samlingen omfatter 1.700 lydfiler.

Aktiverer du en lydfil nedenfor, får du adgang til alle lydfiler tilhørende den pågældende fortæller.

De ordrette båndudskrifter på print og portrætfotos af fortællerne er desuden tilgængelige på Arbejdermuseet/Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i København sammen med selve projektarkivet (1982-2005) og alle bogudgivelser.

Archive for workers oral memories

The Oral Memories of Workers in Aarhus is a memory archive established with the purpose of bringing forward the oppressed and overlooked history and culture of workers in Denmark. The collection contains narratives of the life stories of more than 300 workers from the city of Aarhus, Denmark. The stories cover their social, professional, political as well as cultural lives. The narrators are both unskilled and skilled workers, men and women, young and old people.

The stories were collected between 1982 and 2005 and are in the form of interviews with individuals as well as conversations with groups of workers. Parts of the stories are told by workers from Aarhus Flydedok, a large dockyard, which was one of the largest work places in Aarhus before its closure 1999.

The gathering of the life stories was carried out by MA Kirsten Folke Harrits (now PhD in oral history and photography) and librarian Ditte Scharnberg (now XXXXin cooperation with local trade unions as well as cultural and educational institutions.

The collection encompasses 1,700 sound recordings.