down right right lyd

Folketingsforhandlinger

Siden 1968 er alle møder i folketingssalen blevet optaget. De ældste optagelser blev lavet med båndoptager, men i dag foregår optagelsen digitalt.

Samlingen Folketingsforhandlinger omfatter lydoptagelser fra møderne fra folketingsåret 2003/04 til folketingsåret 2010/11, i alt optagelser fra 1.301 møder.

På Folketingets hjemmeside findes skriftlige protokoller, dvs. komplette afskrifter af optagelserne fra møderne:
Folketingsåret 2003/04
Folketingsårene 2004/05 til 2010/11

 

Debates in the Danish Parliament

Since 1968 all sessions in the Danish Parliament have been recorded. Today everything is recorded digitally but the oldest recordings were made using a tape recorder.

The collection Debates in the Danish Parliament encompasses sound recordings from meetings in the parliamentary years 2003/04 up to 2010/11, in total recordings from 1,301 sessions.

The website of the Danish Parliament holds written protocols, i.e. complete transcripts of the recordings from the meetings:

Parliamentary year 2003/04

Parliamentary years 2004/05 to 2010/11