down right right lyd

Ruben-valserne

Ruben Valserne er Danmarks ældste bevarede lydoptagelser. Disse lydoptagelser blev foretaget af generalkonsul Gottfried Ruben på voksvalser i 1890’erne.

På verdensudstillingen i Paris i 1889 mødtes Ruben med Thomas Edison, fonografens opfinder. Fra 1889 fungerede Ruben som generalagent i hele Skandinavien for Edisons nye forbedrede fonograf. Sammen med optiker Cornelius Knudsen etablerede han firmaet Edison Fonograph-Compagniet i København. Takket være Ruben er det borgerlige Københavns lydhistorie bevaret for eftertiden.

I forbindelse med den kommercielle udnyttelse af fonografen, som mod betaling blev demonstreret for publikum, forestod firmaet en løbende produktion af nye, lokale indspilninger på voksvalser.

Ruben inviterede datidens berømte mænd og kvinder, skuespillere, som fx Louise Phister, og operasangere, bl.a. Peter Schram, i sit studie og lod dem tale og synge i fonografens tragt. Mange af Rubens optagelser udgør kunstnernes eneste indspilninger, og hvad teaterrepertoiret angår, er der i adskillige tilfælde tale om såkaldte creator’s records med de skuespillere eller sangere, som skabte partiet eller karakteren.

Den nøjagtige datering af optagelserne har været udfordret af valsernes mangelfulde annotering, som bl.a. består af kortfattede etiketter, men enkelte valser indeholder dog talte annonceringer med en præcis datoangivelse. Der er en klar overvægt af annonceringer for året 1894.

Ved Rubens død i 1897 talte produktionen sandsynligvis mere end 500 unikke valser, hver med en varighed på typisk to-tre minutter. De fleste valser er efter al sandsynlighed gået tabt igennem årene, så i dag omfatter Ruben samlingen 127 optagelser.

The Ruben Cylinders

The Ruben Cylinders are the oldest sound recordings preserved in Denmark. They were recorded on wax cylinders by consul general Gottfried Ruben in the 1890’s.

Ruben met Edison, the inventor of the phonograph, at the World Exhibition in Paris in 1889 and became the general agent in Scandinavia for Edison’s new, improved phonograph. Together with Cornelius Knudsen he established the company Edison Fonograph-Compagniet in Copenhagen, Denmark. It is thanks to Ruben that we now have the sound history of the bourgeois Copenhagen preserved for the future. Besides the commercial use of the phonograph – demonstrations for a paying audience – the company also ran a production of local recordings on wax cylinders.

Ruben invited famous men and women of the time, like actors and opera singers, into his studio where they would talk and sing into the horn of the phonograph. For several artists these recordings by Ruben were the only recordings they ever made, and are often what is called ‘creator’s records’ in which the actor or singer is the one who created this specific character.

It is a challenging task to date the recordings, since not much is written on their labels, but some of the cylinders include a spoken announcement of the date it was recorded, very often in the year of 1894.

Ruben made more than 500 unique cylinder recordings before his death in 1897, each recording lasting around two-three minutes. Most of the cylinders seem to be lost, and today the collection encompasses 127 recordings.