down right right lyd

Statsbibliotekets lydudgivelser

Samlingen omfatter historiske lydoptagelser fra valser og 78’er grammofonplader, som er udgivet af det tidligere Statsbiblioteket:

”Sol deroppe – H. C. Andersen på 78’ere”
Her er tale om udvalgte H.C. Andersen-fortolkninger af kendte danske kunstnere, fx Edith Oldrup, Aksel Schiøtz og Bodil Ipsen. Den ældste indspilning er fra 1908, ”Sverkels Romance”, fremført af Peter Cornelius og orkester, mens de nyeste optagelser er fra 1954. Det drejer sig fx om titelmelodien ”Sol deroppe”, fremført af Ruth Guldbæk (sang) og John Winther (piano).

”Erinnerung an Dänemark”
Berlins Politis Musikkorps tog i 1930 på en succesfuld koncertrejse til København, Aarhus, Aalborg og Randers. De gav 14 koncerter, som hver især samlede 4-7.000 tilhørere. Udgivelsen omfatter otte indspilninger med Berlin Politis Musikkorps fra omkring 1930, suppleret med indspilninger af Københavns Politiorkester og Livgardens Musikkorps fra 1924-43.

”Carl Nielsen spiller Carl Nielsen”
I 1917 var Carl Nielsen på besøg hos gode bekendte og satte sig til klaveret, og hans klaverspil blev ved hjælp af en fonograf indspillet på en voksvalse. Den ungarske violinist og Carl Nielsens svigersøn, Emil Telmányi var også til stede denne aften, og der blev lavet to indspilninger med ham. Disse er de tidligste optagelser, man kender, hvor Carl Nielsen optræder. Den ringe lydkvalitet skyldes, dels at optagelserne er lavet i et privat hjem uden særligt udstyr, og dels at de efterfølgende ikke har været opbevaret optimalt i forhold til voksvalsens skrøbelighed.

”Jeppe Aakjær-sange”
Jeppe Aakjærs digte er nogle af de mest benyttede tekster blandt danske komponister som fx Aksel Agerby, Carl Nielsen og Louis Mølholm. Sangene blev fortolket af en række af datidens store sangere, fx Edi Laider, Elsa Sigfuss og Else Jena, som i dag stort set er ukendte, men som i 1920’erne og 30’erne var berømte langt ud over Danmarks grænser.

 

The State and University Library's audio publications

The collection includes a number of historical sound recordings from cylinders and 78 rpm records, published by the former State and University Library.

”Sol deroppe – H. C. Andersen på 78’ere”“Sun above – H.C. Andersen on 78 rpm”

A selection of interpretations of H. C. Andersen, performed by well-known Danish artists like Edith Oldrup, Aksel Schiøtx and Bodil Ipsen. The oldest recording is from 1908, “Sverkels Romance”, performed by Peter Cornelius and orchestra, whereas the newest recordings are from 1954. Among the latter is the title song “Sol deroppe”, performed by Ruth Guldbæk (song) og John Winther (piano).

”Erinnerung an Dänemark”  “Memories of Denmark”

In 1930 the Berlin Police Music Corps went to Denmark and gave 14 successful concerts, each attended by 4,000-7,000 people. This publication contains eight recordings with the Berlin Police Music Corps, all recorded around 1930, as well as recordings by the Copenhagen Police Orchestra and the Band of the Royal Life Guards. These recordings are from the time period 1924-43.

”Carl Nielsen spiller Carl Nielsen”“Carl Nielsen plays Carl Nielsen”

When the famous Danish composer, Carl Nielsen, in 1917 visited friends, he played the piano. His performance was recorded on a wax cylinder on the family’s phonograph. That same evening two other recordings were made with the Hungarian violinist Emil Telmány, Carl Nielsen’s son-in-law. These recordings are the oldest, known recordings of Carl Nielsen. The very poor sound quality of the recordings originates in how they were made privately without any special equipment, as well as the fact that the wax cylinders are very fragile and for many years had not been stored under the best conditions.

”Jeppe Aakjær-sange”“songs by Jeppe Aakjær”

The poems by Jeppe Aakjær are among the most used texts by Danish composers like Aksel Agerby, Carl Nielsen and Louis Mølholm. The songs were performed by a range of great Danish singers of their time, for instance Edi laider, Elsa Sigfuss and Else Jena, who were famous even outside of Denmark in the 1920s-1930s but today are almost unknown.