down right right lyd

Dansk Fonograf Magasin og andre kommercielle valser

Kommerciel indspilning af lyd begyndte midt i 1890’erne. Brødrene Pathé indspillede og udgav fra omkring 1896-97 voksvalser i Frankrig. De var blandt de første, der satte en regulær kopi-produktion i gang.

Det var dyrt at have fx en skuespiller siddende hele dagen for at indspille den samme to-tre minutters tekst igen og igen, så brødrene Pathé begyndte at producerede mastervalser, som var noget større end datidens gængse voksvalser. Ved hjælp af en såkaldt pantograph blev indspilningerne overført til voksvalser i et passende antal kopier.

Fra 1901 repræsenterede A.V. Svendsen med sit firma Dansk Fonograf Magasin (DFM) brødrene Pathé i Danmark. Svendsens interesse for valser opstod ved hans bekendtskab med generalkonsul Gottfried Ruben, der privat lavede optagelser med kendte danske mænd og kvinder på voksvalser (se Ruben Valserne). I starten lavede DFM voksvalser, men fra 1904 overgik de til formstøbte, sorte celluloid valser. I februar 1915 overtog nordmanden William Farre DFM, men allerede i december samme år gik han konkurs, og forretningen blev opløst.

En del danske musikudgivelser optræder i Pathés kataloger. Takket være A.V. Svendsen og William Farre findes der en unik samling af indspilninger af musikorkestre og enkelte kunstnere, der dokumenterer det danske musikliv fra begyndelsen af det 20. århundrede.

Samlingen omfatter xxxx optagelser.

Dansk Fonograf Magasin and other commercial cylinders

Commercial recordings of sound started in the mid 1890s. In France the brothers Pathé began a production of wax cylinders from around 1896-97. In the beginning they made master cylinders and with the help of a pantograph the sound was then transmitted to a number of wax cylinders. The brothers took out a patent for their method of serial production of sound cylinders.

The brothers Pathé were from 1901 represented in Denmark by A. V. Svendsen and his company Dansk Fonograf Magasin (DFM). Svendsen became interested in the cylinders through his acquaintance with general consul Gottfried Ruben who made private recordings of famous men and women (see The Ruben Cylinders). From the start DFM produced wax cylinders, but in 1904 they changed the production to molded black cylinders of celluloid. The company was taken over by William Farre in February 1915 but he went bankrupt in December the same year and the company was then liquidated.

Parts of the Danish music recordings can be found in Pathé’s catalogues. It is thanks to DFM and William Farre that we now have recordings of orchestras and artists in a unique collection which documents the Danish music life from the beginning of the 20th century.

The collection encompasses XXX recordings.

The collection will be added to Dansk Lyd soon.